logo


Kontaktné údaje

Sídlo

Kupex, spol. s r.o.
Jozefov Dvor 390
919 42 Voderady
Slovenská republika

Telefón

Objednávky
+421 907 813 097

Fakturačné údaje

IČO: 31399347
IČDPH: SK2020322161
DIČ: 2020322161


Bankové spojenie

UniCredit Bank

Číslo účtu: 1295970008 / 1111
IBAN: SK68 1111 0000 0012 9597 0008
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Číslo účtu: 0284438855 / 0900
IBAN: SK90 0900 0000 0002 8443 8855
SSWIFT (BIC): GIBASKBX


Nájdete nás